Wallfahrtsort #1613
 • Literatur
  • zu Pilgerzeichen aus diesem Ort
   • #3114HRUBÝ, Vladimír; SÍGL, Jirí: Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové [Ein Pilgerzeichen mit der Darstellung des Hl. Nikolaus aus der Grabung in Hradec Králové/Königgrätz] (= Archæologia historica 21), Brno 1996.
   • #3136MISCHKE, Wojciech: Wizualne swiadectwo zjednoczeniowej roli kultu sw. Stanislawa i jego hipotetyczne zrodla (= Sprawozdania wydzial nauk o sztuce nr. 103), Poznan 1985, S. 13–28.
   • #3134PIETRUSINSKI, Jerzy.: Jak wygladal wizerunek kanonizacyjny sw. Stranislawa ? (= Rocznik Historii Sztuki), 1988, S. 35–34.
   • #3137SOUCHOPOVÀ, Vera; NOVOTNY, Boris: Záchranný výzkum stredoveké slu?ebné osady u Cerné Hory (= Prehled výzkumu 1973), Brno 1974, S. 82–84.
   • #3450WACHOWSKI, Krzysztof: Wallfahrten schlesischer Bürger im Mittelalter (= Jahrbuch für Volkskunde NF 28), 2005, S. 137–158.
Wallfahrtsort: Kraków (Krakau)
Gemeinde Krakow, Krakow, Malopolskie (Kleinpolen), Polen
Wenn Sie uns näheres zu diesem Wallfahrtsort mitteilen wollen, informieren Sie uns!
Pilgerzeichendatenbank - Staatliche Museen zu Berlin